ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ " ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ".

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για «Σάκους συλλογής, συλλέκτες και καθετήρες».

Η διάρκεια ορίζεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από τη Τετάρτη  6 Μαρτίου 2019 έως και την  18 Μαρτίου 2019.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Σχόλια

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ως άνω διαβούλευσης, και πάντα προς όφελος του αποτελέσματος της χειρουργικής επέμβασης, η εταιρεία μας προτείνει στο είδος με α.α. 6 Δεξαμενές για παροχετεύσεις σιλικόνης 100 & 400ml να αλλαχτεί η περιγραφή σε "Σετ παροχέτευσης σιλικόνης" και τα χαρακτηριστικά να αναγράφονται ως κάτωθι:

"Να αποτελούνται από ασκούς σιλικόνης χωρητικότητας 100 & 400ml με ανεπίστροφη βαλβίδα και σωλήνα παροχέτευσης 10,15 και 19Fr με τροκάρ"

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Κανελλόπουλος

Διαχειριστής

Προσθήκη νέου σχολίου