ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ/ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (CPV:33150000-6)

Leave a Comment