ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33141300-3) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Leave a Comment