ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Leave a Comment