ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Leave a Comment