ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Leave a Comment