Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  8 / 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ &

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ.

Leave a Comment