ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΟΣΜΩΣΗ) ΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡ_ 11732

Leave a Comment