ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Leave a Comment