ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ( ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ) ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Leave a Comment