ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΧΟΝΔΡΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ Νο 2 ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Leave a Comment