Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός ψυκτικού θαλάμου σορών (ψυγείο νεκροτομείου), τριών (3) θέσεων, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης)  

Συνημμένα

Leave a Comment