Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ετήσιο προληπτικό καθαρισμό των σωληνώσεων αποχέτευσης των εξωτερικών φρεατίων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Leave a Comment