Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ανταλλακτικών για το σιδερωτήριο GMP 1600 VAR και για το πλυντήριο AGA 735-50», καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την «επισκευή του πλυντηρίου AGA 735-50» της Ν.Μ. Μολάων.

Leave a Comment