Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο/πιστοποίηση των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Leave a Comment