Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξ΄ αποστάσεως παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών αξονικών τομογραφιών (CT) για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Συνημμένα

Leave a Comment