Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την παροχή :«Υπηρεσιών Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων για τη διενέργεια διακομιδών των εξελθόντων από το νοσοκομείο ασθενών προς την οικία τους, εντός του Ν. Λακωνίας».

Συνημμένα

Leave a Comment