Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί προμήθειας Ημίχοντρου Αλατιού Νο 2 υψηλής καθαρότητας για αφαλάτωση του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων).

Leave a Comment