Υπ’αρ.13/2023 διακήρυξη προμήθειας Ειδών Καθαριότητας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Leave a Comment