2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας.

Leave a Comment