Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Μεταφοράς δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό- ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19.

Συνημμένα

Leave a Comment