ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ HOLMIUM LASER ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ.

Leave a Comment