ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”.

Leave a Comment