Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων – κατάρτιση σχεδίου χάρτη διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης – Ν.Μ Μολάων).

Συνημμένα

Leave a Comment