ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ (CPV:33141620-2) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Leave a Comment