Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμοιρασμού απεικονιστικών εξετάσεων cloud PACS 3Dnet, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας

Συνημμένα

Leave a Comment