Διαβουλεύσεις

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) οπισθοφατνιακού οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού για την προμήθεια LIS & Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή «Υπηρεσιών προστασίας από ακτινοβολία του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)»

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ‘’Χειρουργικών Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) για ανοιχτή & λαπαροσκοπική αποκατάσταση’’, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης .

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «LIS & Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Ανάρτηση Τελικών Προδιαγραφών έπειτα από Διαβούλευση για την «Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό)» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπισθοφατνιακού (Οδοντιατρικού) ακτινολογικού μηχανήματος (ΚΕΟΜ) .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Σελίδες