Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού (στολές για το προσωπικό φύλαξης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Αναλωσίμων Ιατρικών Εργαστηρίων″. για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΥΠ’ ΑΡ. 37/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΟΜ) ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΥΠ’ ΑΡ. 35/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Σελίδες