Διαγωνισμοί

Επαναληπτική διαδικασία - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠ'ΑΡ. 18/2021) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ- Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «σκευών μαγειρείου και εστίασης» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Σύστημα ενδοεπικοινωνίας» ,για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Σελίδες