Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου της Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης των Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν. της Μ.Μ Μολάων για ένα (1) έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη Αναδόχου σχετικά με τις υπηρεσίες τοποθέτησης, απεγκατάστασης και ετήσιας προληπτικής συντήρησης ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «σωμάτων καλοριφέρ και fan coils» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΔΙατάξεων Ανασθησίας & Ανάνηψης» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης (Επαναληπτική Διαδικασία)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες