Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) οπισθοφατνιακού οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Επαναληπτική διαδικασία - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠ'ΑΡ. 18/2021) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ- Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «σκευών μαγειρείου και εστίασης» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Σύστημα ενδοεπικοινωνίας» ,για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών αυτοκαθετηριασμού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "'ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ'' ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Σελίδες