Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας, Εγκατάστασης, Θέσης σε λειτουργία και Συντήρησης της εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού» της Ν.Μ. Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Ιατρικών Αναλωσίμων'' για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού πίνακα αυτοματισμού» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ετήσια προληπτική συντήρηση των πυροσβεστήρων» της Ν.Μ. Μολάων (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ετήσια προληπτική συντήρηση των πυροσβεστήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες