Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Ν.Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Τηλεοράσεων και Επιτοίχιων Βάσεων» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού>> του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης (Επαναληπτική Διαδικασία)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατρικών συσκευών για τις ανάγκες της Ν. Μ.Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Μελανιών και Τόνερ» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειαw ιατρικών αναλωσίμων οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Ν. Σπάρτης.

Σελίδες