ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (282 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠ_2 (1)_ (309 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (10 kB)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (10 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών (500ml) για τις ανάγκες της Ν.Μ. Σπάρτης Συνημμένα 56 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (727 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού σιδερωτηρίου ιματισμού. Συνημμένα 52_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ (284 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για τη διενέργεια διακομιδών των εξελθόντων από το νοσοκομείο ασθενών προς την οικία τους, εντός του Ν.Λακωνίας

Συνημμένα 51_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (249 kB)

Περισσότερα...