ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνημμένα 35_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (003) (333 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την παροχή :«Υπηρεσιών Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων για τη διενέργεια διακομιδών των εξελθόντων από το νοσοκομείο ασθενών προς την οικία τους, εντός του Ν. Λακωνίας».

Συνημμένα 31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed_ΑΔΑΜ (255 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλυντηρίου πιάτων, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης) Συνημμένα 32 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ (732 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων – κατάρτιση σχεδίου χάρτη διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες...

Περισσότερα...