Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ″Θερμικών εκτυπωτών και ιατρικά βραχιολάκια ταυτοποίησης ασθενών″

Συνημμένα 31 ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ signed (539 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

″ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ– Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ...

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμοιρασμού απεικονιστικών εξετάσεων cloud PACS 3Dnet, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας Συνημμένα 23...

Περισσότερα...