ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Συνημμένα 28_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜ (906 kB)

Περισσότερα...

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ,ΜΕΤΑ ΒΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ . Συνημμένα 21_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Περισσότερα...

Ανοικτός κάτω των ορίων  ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- αναλωσίμων παραγόντων ελέγχου πήξης με συνοδό εξοπλισμό. Συνημμένα 14_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ-ΨΗΦΙΑΚΗ (975...

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡ.09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ Συνημμένα 9_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ (3 MB)

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικός άνω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Συνημμένα 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΑΔΑΜ (2 MB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ) Συνημμένα 16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ-ΨΗΦ (388 kB)

Περισσότερα...