ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 20ΕΤΙΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ) ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Leave a Comment