ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (282 kB)

Read More