Η ΥΠ’ ΑΡ.      55 /2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ″ ΨΥΧΑΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ″ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00€ CPV : 85111500-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ

Συνημμένα ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ αρ. 8930 (289 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ. Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΨΗΦΙΑΚΗ (241 kB)

Περισσότερα...