ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ- ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 20ΕΤΙΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ) ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Συνημμένα 17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (380 kB)

Περισσότερα...

Η ΥΠ’ ΑΡ.      55 /2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ″ ΨΥΧΑΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ″ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00€ CPV : 85111500-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ

Συνημμένα ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ αρ. 8930 (289 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ. Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΨΗΦΙΑΚΗ (241 kB)

Περισσότερα...